2007/Feb/05

หมวดบ้าน

4.1 โครงสร้าง

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

หลังคา

หลังคาเฮียน

เชิงชาย

ปั้นซาย

ขื่อ

คือบ้าน

กระดาน

กะด๋าน

แป

คือบ้าน

รอด

ลอด

ประตู

ป๊ะตู๋บ้าน

ช่องลม

ซ่องลม

หน้าต่าง

หน่าต่าง

ลูกกรง

ลูกก๋ง

บันได

บั๋นได๋

รางน้ำ

ลางน่าม

เสา

เสา

รั้ว

ฮั่ว

เสาเอก

เสาเอก

ห้องนอน

ห่องนอน

เสาเข็ม

เสาเข็ม

ห้องน้ำ

ห่องน่าม

อกไก่

อ๊กไก่

ห้องครัว

ห่องคั้ว

กลอน

ก่อน

ห้องโถง

ห่องโถง

บานพับ

บ๋านพับ

ห้องรับแขก

ห่องลับแขก

จั่ว

จัว

ระเบียง

ละเบี๋ยง

ปูน

ปูน

พื้น

ผื่น

เหล็กเส้น

เล็กเส่น

วงกบ

ว๊งกบ

ฝา